WEDSTRIJDREGLEMENT BERENTOCHT SLOEPROEIEN
Artikel 1: Verantwoordelijkheid
 
1. De wedstrijd vindt plaats op openbaar vaarwater en het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) zal hier van kracht zijn.
2. De schipper (stuurman) is verantwoordelijk voor het naleven van de vaarregels en moet daar zelfs van afwijken als opvolging hiervan tot onmiddellijk gevaar leidt en dient vervolgens goed zeemanschap toe te passen.
3. Voor de schipper van een roeisloep is geen minimum leeftijd voorgeschreven maar de wet eist wel dat hij bekwaam is.
4. Het deelnemen aan de wedstrijd geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.
 
Artikel 2: Reserveroeier
 
1. Het is toegestaan (boven het aantal reglementaire roeiers) 1 reserve-roeier aan boord te hebben;
2. Het is de reserve-roeier toegestaan op enig moment van de wedstrijd te wisselen met een roeier (de roeier wordt daarmee reserve-roeier);
3. De reserve-roeier dient bij de start aan boord te zijn en te blijven (wordt met een reserve-roeier gestart moet ook met een reserve-roeier worden gefinisht);
4. Naast het wisselen van een reserve-roeier is het wisselen van een stuurman met een roeier ook toegestaan;
5. Het wisselen van een roeier, anders dan door de reserve-roeier of stuurman, is niet toegestaan.
6. Indien de reserve-roeier door medisch toedoen de sloep moet verlaten dient de wedstrijdcommissie geïnformeerd te worden.
 
Artikel 3: Eisen voor deelname
 
1. De sloep dient te voldoen aan de eisen van het Technisch Reglement van de FSN eventueel aangevuld met lokale eisen en voorwaarden van de organisatie.
2. De sloep dient opgenomen te zijn in het FSN-sloepregister en van een geldige waarde te zijn voorzien.
3. De sloep dient aangemeld te zijn bij de FSN voor het lidmaatschap.
4. Een damesploeg bestaat uitsluitend uit minimaal 6 roeisters en 1 stuurman (M/V). Op straffe van diskwalificatie als damesploeg mag de stuurman (M) een roeister niet vervangen.
5. Een herenploeg bestaat uit minimaal 6 roeiers plus 1 stuurman (M/V).
6. Een gemengde ploeg wordt als herenploeg beschouwd.
7. Het door de FSN verstrekte FSN-nummer dient duidelijk zichtbaar in de sloep aanwezig te zijn.
 
Artikel 4: Puntentelling
 
1. Uitslagen:
De wedstrijdorganisatie vervaardigt zowel een dames- als herenuitslag en maakt gebruik van de door de FSN aangereikte berekeningsmethode.
 
2. Klassementen:
Er is een klassement voor zowel dames als heren. De winnaars mogen zich 3e Berentocht Kampioen Sloeproeien noemen.
Artikel 5: Deelnamekosten en restitutieregeling
Definitieve inschrijving geldt na ontvangst deelnamekosten á € 90 per team.
Restitutie van inschrijfgeld vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
bij annulering van deelname minimaal 2 maanden vóór evenementdatum 100%, tussen 1 en 2 maanden 50% , korter dan 1 maand met minimum 2 weken 25%, korter dan 2 weken 0%.
 
Artikel 6: Opmerkingen
 
1. Alle deelnemende sloepen, indeling dames en heren, zijn deelnemer voor de rangschikking als aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.
 
Artikel 7: Niet in voorgaande artikelen genoemde gevallen
 
In die gevallen, waarin de voorgaande artikelen niet voorzien, beslist het organisatie-bestuur.