Aanmeldingsformulier 3e Berentocht Sloeproeien op zaterdag 9 juli 2022

Inschrijfgeld per team € 90,00

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

 

Als team verklaren wij geheel voor eigen risico deel te nemen en is het ons bekend dat de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor wat voor schade dan ook , direct of indirect verband houdende met de deelname aan de 3e Berentocht Sloeproeien 2022.

Wij verklaren tevens kennis te hebben genomen van de inhoud van het Wedstrijdreglement Berentocht en het Reglement Berentocht en verklaren ons akkoord met de inhoud daarvan.

 

 

Na ontvangst van uw inschrijving met vermelding van het aantal personen die deelnemen aan de Roeiersmaaltijd, zenden wij u per mail een nota en wordt u verzocht het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer NL84 RABO 0329 2504 93 ten name van Berentocht Sloeproeien te Echtenerbrug o.v.v. uw teamnaam.

De inschrijving wordt definitief op het moment dat uw deelnamekosten op ons rekeningnummer zijn bijgeschreven.